ford probe
Оборудование http://perm.phct.ru/sistemy-ochistki-vody-dlya-farmakopejnogo-analiza/. Пермь